เนื้อหา / เทคนิค


เคล็ดลับอ่าน Trend ให้แม่นด้วย Price Action

เคล็ดลับอ่าน Trend ให้แม่นด้วย Price Action

26/01/2017 14:21

5 เหตุผลหลัก ที่ทำให้ trader ล้างพอร์ต พร้อมวิธีแก้ไข

5 เหตุผลหลัก ที่ทำให้ trader ล้างพอร์ต พร้อมวิธีแก้ไข

26/01/2017 14:06

LEVERAGE คืออะไร

LEVERAGE คืออะไร

26/01/2017 13:57

ส่วนประกอบของ Candlesticks

ส่วนประกอบของ Candlesticks

25/10/2016 14:32

3 รูปแบบหลัก : สำหรับออกแบบระบบเทรด

3 รูปแบบหลัก : สำหรับออกแบบระบบเทรด

25/10/2016 13:48


ทำอย่างไร เทรด Forex ให้ได้กำไร

ทำอย่างไร เทรด Forex ให้ได้กำไร

13/10/2016 17:14

รูปแบบกราฟบอกแนวโน้มใน อนาคตได้ (Price Pattern)

รูปแบบกราฟบอกแนวโน้มใน อนาคตได้ (Price Pattern)

13/10/2016 16:23

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกับการลงทุนในตลาด FOREX

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกับการลงทุนในตลาด FOREX

13/10/2016 16:10

Psychology Trading จิตวิทยาการเทรด

Psychology Trading จิตวิทยาการเทรด

13/10/2016 15:05