สมัครสมาชิก ฟรี!!

ติดตามเราได้ที่

เปิดบัญชีกับเราคุณจะได้

สมาชิกของ FX-Modern ได้อะไรบ้าง

ได้ความรู้เกี่ยวกับ Forex ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นทำกำไร

กำไรจากการเทรดด้วยตัวเอง

กำไรจากค่า lot และสายงาน

สมัครสมาชิก

อิสระทางการเงินเพื่อคนรุ่นใหม่

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ (ภาษาไทย)

โปรดระบุ

นามสกุล (ภาษาไทย)

โปรดระบุ

First name *

โปรดระบุ

Last name *

โปรดระบุ

เลขที่บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง *

โปรดระบุ
*อัพโหลดไฟล์ บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
โปรดอัพโหลดไฟล์

เลขที่บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ที่แนะนำคุณ (ถ้ามี)

วัน เดือน ปี ที่เกิด *

โปรดเลือก
โปรดเลือก
โปรดเลือก

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

โปรดระบุ

อีเมล์ *

โปรดระบุ

ที่อยู่ *

โปรดระบุ

แขวง / ตำบล *

โปรดระบุ

เขต / อำเภอ *

โปรดระบุ

จังหวัด *

โปรดระบุ

รหัสไปรษณีย์ *

โปรดระบุ

กรุณาอัพโหลดไฟล์ บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

ช่องทางชำระเงิน