การหาแนวโน้มโดยใช้ Trendline
13/10/2016 14:54


การหาแนวโน้มโดยใช้ Trendline
 

การหาแนวโน้มโดยการใช้ TrendlLine

   แนวโน้มขาลง

   1.ลากเทรนไลน์เพื่อหาแนวโน้มขาลง 1 เส้น2.จากนั้น Double Click ที่เส้น Trendline เพื่อให้เกิดจุด แล้ว กด Ctrl พร้อมกับดึงเทรนไลน์ลงมาตามจุดต่ำสุดดังรูป เพียงเท่านั้นเราก็จะได้เส้นแนวโน้มขาลง และได้ Channel Trend ขาลงแล้วครับ แนวโน้มขาขึ้นก็ทำเหมือนกัน ลากหาเส้นแนวโน้มขาขึ้นก่อน แล้วลากเทรนไลน์ขนาน จะได้ดังรูป