เรียนรู้ระบบ Fx Modern Scalping


วันที่ 26/4/65 เรียนรู้แนวโน้ม จากแนวรับ- ต้าน และจุดเข้าที่ควรรู้ก่อนออกคำสั่ง

วันที่ 26/4/65 เรียนรู้แนวโน้ม จากแนวรับ- ต้าน และจุดเข้าที่ควรรู้ก่อนออกคำสั่ง

27/04/2022 15:55

วันที่ 25/4/65 เทคนิคการเทรดแบบสวิงเทรดจากแท่งเทียน

วันที่ 25/4/65 เทคนิคการเทรดแบบสวิงเทรดจากแท่งเทียน

27/04/2022 15:54