เรียนรู้การใช้งานระบบ FxDirect


Fxmodern_direct_pivotNew

Fxmodern Pivot เป็นระบบเทรดทำกำไรทุกๆ 2 % วิธีการใช้งานระบบ Fxmodern Pivot ในทุกๆวันต้องทำการ Reset Template ใหมุทุกวันเพื่อให้ระบบหาค่าเฉลี่ยของเส้น Pivot ในแต่ละวัน

11/12/2017 17:57

ระบบเทรด FXMD_ Direct_Pivot point

ระบบเทรด FXMD_ Direct_Pivot point

19/10/2017 10:54

FX modern Direct 3

FX modern Direct 3

24/07/2017 11:11

เรียนรู้ระบบ Direct เทรดสั้นยาว V. 2 อ.นนท์

เรียนรู้ระบบ Direct เทรดสั้นยาว V. 2 อ.นนท์

25/05/2017 15:57