ระบบเทรด Fusion System 12.5.64 สอนโดย อ.นนท์
13/05/2021 10:02


Fusion system คืออะไร ? เป็นระบบที่ผสมผสาน ระหว่างระบบ stable trade และ Gold scalping trade เราได้นำข้อดีและจุดเด่นของทั้งสองระบบมารวมกัน เพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของทั้งสองระบบ ทำให้การเข้าซื้อขายในตลาด forex