แนะนำการใช้งานระบบ FXMD GOLD SCAPPING 2020
11/08/2020 13:19


Fx Modern Scalping

จุดเด่นมีอะไรบ้าง ???
(*) เป็นระบบเทรดสั้น เก็บกำไรในคู่ทอง เน้นเทรดทองเป็นหลัก แต่ก็สามารถเทรดกับคู่เงินได้ทุกคู่เงิน 
(*)จะมีเรื่องของ SL เป็นหัวใจหลักในการป้องกันพอร์ตของนักลงทุน 
(*) เป็นระบบที่มีจุดสัญญาณในการปิดทำกำไร ทุกครั้งเมื่อถึงรอบปิดทำกำไร