เรียนรู้ระบบ Fx Modern Dynamicเทคนิค สวิงเทรด Swing Swang Swung

เทคนิค สวิงเทรด Swing Swang Swung

08/08/2022 15:02


ตีกราฟท้าเซียน ดูทุกคู่ Forex ทำไมส่วนใหญ่พลาด

ตีกราฟท้าเซียน ดูทุกคู่ Forex ทำไมส่วนใหญ่พลาด

06/07/2022 14:39

VDO ออนไลน์ หัวข้อเทคนิคเทรดด้วย Multiple Timeframe Analysis อ.มาริน

เข้าใจมิติของทามเฟรมใหม่ ทามเฟรมเดียว vs หลายทามเฟรม เลือกทามเฟรมไหนดี ? เทคนิค Top-down Analysis การนำไปใช้กับกราฟจริง

15/06/2022 13:40

มือใหม่ครับ เริ่มเทรดยังไงดี?

มือใหม่ครับ เริ่มเทรดยังไงดี?

09/06/2022 10:22