ตีกราฟท้าเซียน ดูทุกคู่ Forex ทำไมส่วนใหญ่พลาด
06/07/2022 14:39


✔️จับราคาใส่กรง ✔️แผนซุ่มยิง ✔️หลบกระสุนรายใหญ่ ✔️ย่อส่วนจุดตัดขาดทุน