สัมมนาออนไลน์ วันแรก FXMD Advance Trading I – กราฟจริง ยิ่งกว่าในตำรา
22/09/2021 09:03


สัมมนาออนไลน์ 3 วันต่อเนื่อง
FXMD Advance Trading 
ซีรีส์นี้ เราจะเจอกัน 3 วันรวด 
กับการเรียนรู้จากกราฟจริง
ผู้สอน โค้ชมาริน 

 วันที่ 21 -23 กันยายน 64

วันแรก วันที่ 21 กันยายน 64
หัวข้อ FXMD Advance Trading I  กราฟจริง ยิ่งกว่าในตำรา
คลิปย้อนหลัง
https://www.fxmodern.com/video/dynamic/1382

วันที่สอง วันที่ 22 กันยายน 64
หัวข้อ Price Action Basic 2 เทคนิคการอ่านกราฟตามสถานการณ์สด

วันที่สาม วันที่ 23 กันยายน 64
หัวข้อ  บทสรุป   Price Action เชิงลึก

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ 
https://forms.gle/NynnSP5bZGQJtKh26