19-08-2022 แนวทางการเทรด
19/08/2022 11:06


AudNzd 19/8/2022

มีแรงซื้อพยุงราคาไว้ที่บริเวณโซนเทรนด์ไลน์ ราคาอาจจะยังพยายามขึ้นไปทดสอบโซนไฮเดิมหรือพยายามทำไฮใหม่ตามแนวโน้มได้

 

ChfJpy 19/8/2022

ราคาลงไปทำโลใหม่ได้แสดงว่าแรงขายเริ่มเข้ามาในตลาดแล้ว และกลับขึ้นมาใกล้โซนไฮอีกครั้ง ถ้ามีรูปแบบกลับตัวเกิดขึ้นอีก อาจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับฝั่งขายได้

 

 

EurGbp 19/8/2022

ถ้ายังมีแรงซื้อพยุงราคาที่โซนเทรนด์ไลน์หรือโซนแนวรับ อาจเป็นการเริ่มกลับทิศทางเป็นขาขึ้นได้ น่าสนใจสำหรับฝั่งซื้อ