18-08-2022 แนวทางการเทรด
18/08/2022 13:13


CadChf 18/8/2022

ราคาหลุดลงไปทำโลใหม่ต่ำลงกง่าเดิมได้ ต่อไปอาจจะเริ่มเป็นฝั่งแรงซื้อที่จ้องยะเข้ามาในตลาด ถ้าเกิดรูปแบบกลับตัวขึ้น อาจเป็นโอกาสน่าสนใจสำหรับฝั่งซื้อได้

 

UsdChf 18/8/2022

ราคาเริ่มทำสวิงโลใหม่ได้ไม่ไกลจากเดิมมาก อาจเป็นสัญญาฯฝั่งขายอ่อนแรงลงได้
ถ้าเกิดรูปแบบกลับตัวจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับฝั่งซื้อ

 

Gold 18/8/2022

มีแรงขายกดราคาลงมาจากโซนคาดการณ์ แสดงว่าโซนนี้มีแรงขายหลงเหลืออยู่ อาจจะทำให้เกิดรูปแบบกลับตัวลงต่อตามแนวโน้มหลักได้ น่าสนใจสำหรับฝั่งขาย