01-10-2021 แนวทางการเทรด
01/10/2021 09:20


CadChf 1/10/2021

ราคาเข้าใกล้บริเวณสวิงไฮก่อนหน้า อาจจะเป็นราคาสูงในช่วงนี้ ถ้าจะรอดูแรงขาย สังเกตพฤติกรรมของแท่งเทียนที่จะเกิดขึ้นบริเวณแนวต้านนี้

 

 

CadJpy 1/10/2021

ราคาอยู่ใกล้บริเวณสวิงไฮและเริ่มมีแรงขายเข้ามาบ้าง
อาจจะเริ่มฟอมโซนสวิงใหม่ได้ในบริเวณนี้

 

GbpAud 1/10/2021

ราคาเริ่มลงใกล้บริเวณแนวรับของพฤติกรรมที่คาดว่าจะเป็นสามเหลี่ยม ถ้าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาก็อาจจะเป็นการฟอมตัวจุดสวิงโลใหม่ได้