05-07-2021 แนวทางการเทรด
05/07/2021 09:58


Gold 5/7/2021

ราคากำลังเทสบริเวณแนวต้าน หลังจากทำสวิงโลใหม่ได้ไม่ต่ำกว่าเดิมมาก มีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้ถึงสวิงไฮเดิม หมายความว่าแรงซื้อเริ่มพยายามจะควบคุมตลาดแล้ว อาจจะเริมมีการเปลี่ยนทิศทางหรือไซด์เวย์พักตัวได้

 

AudUsd 5/7/2021

แรงซื้อส่งสัญญาณพร้อมกลับตัวที่บริเวณกรอบราคาที่เป็นเวลาราคาต่ำในข่วงนี้ 
อาจเกิดการกลับทิศทางกรือเริมไซด์เวย์ก่อนได้

 

 

EurUsd 5/7/2021

ราคาเข้าใกล้กรอบล่างของทามเฟรมใหญ่ แต่ยังสามารถทำโลใหม่ต่ำดว่าเดิมได้อยู่ แสดงว่าฝั่งขายยังคงควบคุมตลาดไว้ได้ อาจะมีการย่อตัวแล้วลงต่อได้อีก