การถ่ายทอดความรู้ผ่านทาง XM Thailand Live Show ในหัวข้อ "การเทรดในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ผิดปกติ"
27/04/2020 09:54


 
 


การถ่ายทอดความรู้ผ่านทาง XM Thailand Live Show
ในหัวข้อ "การเทรดในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ผิดปกติ"

โดย คุณเกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา

ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น.

ร่วมรับชมและพูดคุยกับเราได้ที่: bit.ly/2BT4qTs