ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนาการเทรดฟรีของ XM 5 จังหวัด
13/07/2022 10:23


 
ลงทะเบียนกับทาง XM แล้วคอนเฟิร์มรายชื่อกับทางสถาบัน ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftTc9BKzFVWr-XULRGNjnCFK1MaskmOcr9xvPP0ztrYvA0zQ/viewform