XM จัดลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาที่ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 18 มีนาคม 2560
21/02/2017 14:35


 XM  จัดลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาที่ จังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่ 18 มีนาคม ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด
เวลา 10.00 น.-16.00 น. ในหัวข้อ "Avramis Swing Trading เบื้องต้น" สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

•เรียนรู้ภาพรวมของปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของตลาด
•ใช้อินดิเคเตอร์เพื่อหาแนวโน้มและการเคลื่อนตัวของราคา
•ทำความเข้าใจและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำสวิงเทรดดิ้ง 
•เรียนรู้วิธีการสร้างสัญญาณจุดเข้าและจุดออก และวิธีการตั้งคำสั่ง stop-loss และ take-profit

หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นใน จังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียน หรือติดต่อที่ซายน์ได้เลยนะคะ
และลงทะเบียนผ่านลิงค์ http://www.xm.com/th/forex-seminars/thailand-spring-2017