กิจกรรม


About last night IB XM

About last night IB XM

07/04/2023 17:32

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา XM วิธีการเทรดทองคำ วันที่ 18 มีนาคม 66 ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา XM วิธีการเทรดทองคำ วันที่ 18 มีนาคม 66 ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่

20/03/2023 13:33

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา Workshop ทำกำไรต่อเนื่องในตลาด forex 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา Workshop ทำกำไรต่อเนื่องในตลาด forex 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่

20/03/2023 13:30

ภาพกิจกรรมสัมมนา Forex ทำกำไรยั่งยืน วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 66 ณ Fxmodern นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมสัมมนา Forex ทำกำไรยั่งยืน วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 66 ณ Fxmodern นครศรีธรรมราช

20/03/2023 13:26

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา XM 25 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา XM 25 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท

20/03/2023 13:19ภาพกิจกรรมงานสัมมนา XM 6 สิงหาคม 65 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

สิ่งที่นักเทรดจะได้จากการเรียนรู้ครั้งนี้ เข้าใจถึงปัจจัยระดับเศรษฐศาตร์มหภาคและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานที่ส่งผลต่อราคาทองคำ เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์กราฟและไทม์เฟรมของทองคำ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อจับจังหวะในการเทรด

09/08/2022 13:40


ภาพกิจกรรมสัมมนา Forex ทำกำไรยั่งยืน วันที่ 21-22 มิถุนายน 65 จังหวัดนครราชศรีมา

ภาพกิจกรรมสัมมนา Forex ทำกำไรยั่งยืน วันที่ 21-22 มิถุนายน 65 จังหวัดนครราชศรีมา

23/06/2022 14:22