กิจกรรม


ภาพกิจกรรมงานสัมมนา XM 6 สิงหาคม 65 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

สิ่งที่นักเทรดจะได้จากการเรียนรู้ครั้งนี้ เข้าใจถึงปัจจัยระดับเศรษฐศาตร์มหภาคและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานที่ส่งผลต่อราคาทองคำ เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์กราฟและไทม์เฟรมของทองคำ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อจับจังหวะในการเทรด

09/08/2022 13:40


ภาพกิจกรรมสัมมนา Forex ทำกำไรยั่งยืน วันที่ 21-22 มิถุนายน 65 จังหวัดนครราชศรีมา

ภาพกิจกรรมสัมมนา Forex ทำกำไรยั่งยืน วันที่ 21-22 มิถุนายน 65 จังหวัดนครราชศรีมา

23/06/2022 14:22

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา XM จ.เชียงใหม่ หัวข้อ วิธีการเทรดทองคำ ปี 2565

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา XM จ.เชียงใหม่ หัวข้อ วิธีการเทรดทองคำ ปี 2565

06/06/2022 10:34

ภาพกิจกรรมเข้าแคมป์ Workshop ทำกำไรต่อเนื่องในตลาด forex 2-3 มิถุนายน 2565 จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมเข้าแคมป์ Workshop ทำกำไรต่อเนื่องในตลาด forex 2-3 มิถุนายน 2565 จ.เชียงใหม่

06/06/2022 10:32

ภาพกิจกรรมสัมมนา Forex ทำกำไรยั่งยืน วันที่ 4-5 พฤษภาคม 65 ที่สถาบัน FXMODERN จ.นนทบุรี

ภาพกิจกรรมสัมมนา Forex ทำกำไรยั่งยืน วันที่ 4-5 พฤษภาคม 65 ที่สถาบัน FXMODERN จ.นนทบุรี

19/05/2022 15:34

ภาพกิจกรรมเข้าแคมป์ Workshop ทำกำไรต่อเนื่องในตลาด forex 9-10 พ.ค.65 จ. นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมเข้าแคมป์ Workshop ทำกำไรต่อเนื่องในตลาด forex 9-10 พ.ค.65 จ. นครศรีธรรมราช

19/05/2022 15:29

ภาพกิจกรรมเข้าแคมป์ Workshop ทำกำไรต่อเนื่องในตลาด forex 17-18 พ.ค.65 จ.ชัยภูมิ

ภาพกิจกรรมเข้าแคมป์ Workshop ทำกำไรต่อเนื่องในตลาด forex 17-18 พ.ค.65 จ.ชัยภูมิ

19/05/2022 15:25

ภาพกิจกรรมเข้าแคมป์ Workshop ทำกำไรต่อเนื่องในตลาด forex 4-8 เมษายน 2565 จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรมเข้าแคมป์ Workshop ทำกำไรต่อเนื่องในตลาด forex 4-8 เมษายน 2565 จ.ขอนแก่น นำทีมโดย อาจารย์นนท์ อาจารย์มาริน โค้ชบอล ช่างมัน และโค้ชแมน

07/04/2022 11:59

ภาพกิจกรรม Workshop งานสัมมนา Forex มือใหม่ ทำกำไรยั่งยืน 17-18 มีนาคม 65 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรม Workshop งานสัมมนา Forex มือใหม่ ทำกำไรยั่งยืน 17-18 มีนาคม 65 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

21/03/2022 11:36