ขอบคุณมิตรภาพที่ดีๆ จากผู้บริหารXM และทีมงานทุกๆ คน มิตรภาพที่ดีๆเรามีให้กันเสมอ fx modern & Xm //My family.
02/10/2016 15:23