ขอบคุณทีมผู้บริหารโบรคเกอร์ xm, khun Vangelis Nicolaides,Khun Chris Chrysostomou,and Khun Joy มาเยี่ยมเยือนพบปะสมาชิกและวางแผนกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้าให้กับ fx modern เพื่อรองรับการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ
02/10/2016 15:13