ภาพบรรยากาศ SPECIAL COURSE โดย อ.เกรียงไกร 14/09/2017
15/09/2017 11:32


ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับวันนี้ กับ SPECIAL COURSE โดย อ.เกรียงไกร ที่ท่านให้เกียรติกับทางสถาบัน Fxmodern เพื่อมาให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆแก่สมาชิก Fxmodern ทุกท่าน 
และขอขอบคุณผู้บริหาร XM Broker ที่เข้ามาเยี่ยมเยือน สถาบัน Fxmodern อย่างต่อเนื่องค่ะ