ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรระหว่าง Amazie และ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม2564
14/10/2021 16:07


ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรระหว่าง Amazie และ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม2564 

ขอขอบคุณ

สำหรับความไว้วางใจที่ให้เราได้มีโอกาสมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex อย่างมืออาชีพ และ Cryptocurrency  ในรอบพิเศษนี้  # ขอบคุณวิทยากรพิเศษจากFXModern และทีมงานทุกคน