คลิปความรู้Online Trend line

การสอนออนไลน์ โดยอาจารย์ชุ ในหัวข้อการตีเทรนไลน์ สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าเรียนสามารถเข้าชมได้เลยนะครับ ส่วนท่านใดที่ยังไม่เข้าใจ ทนทวนความรุ้ได้นะครับ

08/10/2016 13:01